Praktijkinformatie – Huisartsenpraktijk Wiersema – EASTERMAR

Welkom op de website van Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Wiersema - It BetterSkip te Eastermar

P.S. Wiersema, apotheekhoudend Huisarts

Telefoon: 0512 471221
E-mail (uitsluitend voor apotheken en zorgmedewerkers)
Wij zijn de hele dag bereikbaar voor spoedgevallen.
Bel voor het maken van een afspraak bij voorkeur voor 10.00 uur.

Herhaalmedicatie: Herhaalmedicatie die op werkdagen voor 10.00 uur is aangevraagd, staat na 2 werkdagen tussen 15.00 - 17.00 uur voor u klaar. Heeft u met spoed medicatie nodig? Belt u dan met de praktijk. Klik hier om uw medicatie te herhalen

Huisartsenpraktijk Wiersema
E.M. Beimastrjitte 69 9261 VH EASTERMAR

Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk Wiersema, E.M. Beimastrjitte 69 Eastermar, Praktijklijn 0512 471221

Openingstijden
De praktijk is geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.
Dinsdagmiddag vanaf 12.00 uur is de praktijk en de apotheek gesloten.

Waarneming op de dinsdagmiddag en tijdens vakantie:
– Apotheekhoudend huisarts, dokter Veldhuizen
Eendrachtsweg 9, Garyp. Tel. 0511-521264

Bij uitzondering wordt de praktijk waargenomen door:
– Huisarts W.P.A. Keijer
Buorren 34e, Oudega (Smallingerland) Tel. 0512-371262

– Huisarts A. Lindeman
Iendrachtsingel 2, Opeinde. Tel. 0512-371261

Buiten de openingstijden, in het weekend en tijdens feestdagen:
Voor dringende zaken kunt u terecht bij de Dokterswacht tel. 0900-1127112 en de dienstapotheek (Politheek) van Drachten tel. 0512 588870.

Adres huisartsenpost Drachten van Dokterswacht Friesland en Politheek:
Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
www.dokterswacht.nl
De Politheek is gevestigd naast de huisartsenpost Drachten van Dokterswacht Friesland, hier kunt u buiten kantooruren terecht met uw spoedrecepten.

Bloedprikken in de huisartsenpraktijk
Nij Smellinghe: Elke woensdag en vrijdag 8.00 – 8.30 uur.

Uitslagen van het lab zijn ongeveer 3 werkdagen na afname bekend. U kunt elke middag (behalve dinsdagmiddag) tussen 13.00 – 14.00 uur bellen met de assistente voor uitslagen.

Wanneer bellen?
Herhaalmedicatie kunt u 24 uur, 7 dagen per week bestellen via de receptenlijn, gewoon bereikbaar via het keuzemenu van het praktijknummer 0512 471221.

De praktijk is de gehele dag (tijdens de openingstijden) telefonisch bereikbaar. Tel 0512 471221. Wel willen we u vragen rekening te houden met onderstaande.

In verband met een snellere en efficiëntere afhandeling vragen we u bij voorkeur te bellen op de volgende tijden:
– Van 08.00 – 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van afspraken, bestellen van medicijnen en aanvragen van visites en aanvragen voor telefonisch spreekuur.
– Van 13.00 – 14.00 uur kunt u bellen voor uitslagen en vragen over declaraties, machtigingen en verwijzingen.

Tot slot
Bij veranderingen in uw persoonlijke situatie zoals bijvoorbeeld huwelijk, geboorte of adreswijziging is het prettig wanneer u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeeft.